Czym jest niepełnosprawność

Sprzęt specjalistyczny dla chorych

Sprzęt specjalistyczny dla chorych

Jak wiadomo każdemu wszyscy chorzy aby się wyleczyć potrzebują leków oraz innych doustnych preparatów. Nie zawsze jednak apteka jest źródłem tego czego chory potrzebuje. Często do leczenia w ogóle nie stosuje się standardowych lekarstw. Między innymi wszelka niepełnosprawność nie bazuje na typowych lekarstwach, osoby niepełnosprawne potrzebują zazwyczaj specjalistycznego sprzęty, którego zadaniem jest powstrzymywanie ewolucji choroby, a nawet przywrócenie zdolności ruchowych oraz psychicznych. Taki odpowiedni do tego celu sprzęt mają wszystkie placówki rehabilitacyjne, jednak korzystanie z usług w takich miejscach jest ograniczony, ponieważ jest wielu chętnych. Dlatego właśnie częstotliwość z jaką chorzy mogą korzystać z rehabilitacji jest po prostu zbyt mała. Analizując ten problem lekarze stwierdzili, że większość ćwiczeń oraz specjalnych zabiegów można również wykonywać w domu. Niestety wiążą się z tym wydatki na sprzęt specjalistyczny, który kosztuje bardzo często ogromne pieniądze. Nie każdego, a wręcz tylko niektórych stać na zakup takiego sprzętu,

Charakterystyka chorób nieuleczalnych

Charakterystyka chorób nieuleczalnych

Wiele jest chorób na świecie, które powodują niebywałe straty dla naszego organizmu. Nie wiele jest jednak takich, których kompletnie nie da się wyleczyć, a jedynie zahamować ich rozwój i to nie we wszystkich przypadkach. Rozróżnić można choroby nabyte podczas życia oraz przekazywane genetycznie. Wiele z tych, które ludzie dziedziczą często powodują trwałą niepełnosprawność fizyczną bądź umysłową albo jedno i drugie. Niepełnosprawność rzadko bywa uleczalna, zależy od rodzaju choroby oraz jej stopnia zaawansowania. Jeżeli chodzi o niedowład pewnych części ciała najlepszym rozwiązaniem jest ciągła rehabilitacja, która w pewnym sensie pomaga w przywróceniu zdolności ruchowych. Niestety większość z tych chorób jest nieuleczalna. Pacjenci muszą pogodzić się ze stratą pewnych możliwości i nauczyć się z tym żyć. Częściowo niepełnosprawni mają o wiele lepiej, gdyż w większości przypadków mogą korzystać z innych funkcji organizmu, które przydają się w życiu społecznym i umożliwiają na przykład podjęcie pracy. Gorzej jest z tymi, którzy spędzają całe życie na wózku nie mogąc nawet sami skorzystać z łazienki.

Zadania i cele warsztatów terapii zajęciowej

Zadania i cele warsztatów terapii zajęciowej

Dla ludzi niepełnosprawnych, codzienna terapia jest motorem ich życia. Każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga osobnej terapii i indywidualnego podejścia do pacjenta. Bardzo popularną metodą terapeutyczną są warsztaty terapii zajęciowej. Niepełnosprawni przydzielani są do grup uczestników o zbliżonym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, pod opieką pedagogów, opiekunów, terapeutów odkrywają swoje możliwości, umiejętności i realizują wytyczone im cele. Każdy z nas z pewnością zetknął się z pracami wykonywanymi przez osoby niepełnosprawne, z upośledzeniem umysłowym lub fizycznym. Przed świętami otrzymujemy karty świąteczne, malowane przez niepełnosprawnych przy pomocy ust lub nóg. Wydaje się nam to niemal niewiarygodne, jak w ten sposób można stworzyć piękny obraz, ale to właśnie na warsztatach terapii zajęciowej, niepełnosprawni odkrywają u siebie nowe możliwości. Często również przed świętami spotkamy kiermasze, na których niepełnosprawni sprzedają za symboliczne ceny swoje prace – wiele naprawdę bardzo wartościowych i godnych uwagi.

Znakomite efekty terapii niepełnosprawnych dzieci przy pomocy zwierząt

Znakomite efekty terapii niepełnosprawnych dzieci przy pomocy zwierząt

Hipoterapia od lat cieszy się ogromnym powodzeniem w leczeniu niepełnosprawnych dzieci – dziecięce porażenie mózgowe, kiedyś skazujące na życie poza społeczeństwem, dziś pozwala na normalne życie pod wpływem odpowiedniej terapii. Dzieci niepełnosprawne, wykazujące dysfunkcje fizyczne i umysłowe, bardzo dobrze przyjmują terapię konną, a efekty leczenia są zaskakujące. Rodzaj zajęć hipoterapeutycznych wybiera się na podstawie bardzo dokładnych informacji od lekarza. Dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym najczęściej jest to terapia przy pomocy emocjonalnego kontaktu z koniem – dziecko nawet nie musi na nim siedzieć, już sama bliska obecność konia, czy dotyk, wyzwala w nim właściwe emocje. Inny rodzaj hipoterapii to jazda konna. Pacjent jedzie na koniu, nie wykonuje żadnych ćwiczeń rehabilitacyjny, a sam rytmiczny ruch konia działa pozytywnie na jeźdźca w zakresie motorycznym i sensorycznym. Kolejny rodzaj hipoterapii to rehabilitacja konna, podczas której, pacjent siedząc na koniu wykonuje różne proste ćwiczenia. Innym zwierzęciem mają znakomity wpływ na niepełnosprawnych jest pies.

Leki dla niepełnosprawnych

Leki dla niepełnosprawnych

Każdy kto cierpi z powodu złego stanu zdrowia, otrzymuje jedno i bardzo proste rozwiązanie, które mówi żeby pójść z tym do lekarza. Po wizycie zazwyczaj wychodzimy z receptą, na której mamy całą listę lekarstw. Zazwyczaj wiemy, że nasza choroba będzie trwała dosyć krótko, ponieważ po zażyciu odpowiednich leków choroba powinna ustać. Inaczej jest kiedy w grę wchodzi niepełnosprawność. W takich przypadkach leki, oprócz oczywiście rehabilitacji, stanowią tylko metodę hamowania choroby a nie jej leczenia. W grę wchodzą tutaj ogromne koszty takiej metody, ponieważ dochodzą do naszych miesięcznych kosztów bardzo drogie lekarstwa. Nie rzadko spotkać można osoby niepełnosprawne, których po prostu nie stać na leki, często korzystają oni z pomocy różnych fundacji oraz stowarzyszeń, które zbierają pieniądze na leki właśnie dla osób niepełnosprawnych. Jednak większość takich leków jest refundowana przez narodowy fundusz zdrowia. Mimo tego, że leki są refundowane to i tak w większości są one zbyt drogie aby mogliby sobie na nie pozwolić niepełnosprawni.

Walka o akceptację i równość

Walka o akceptację i równość

W społeczeństwie istnieje wiele osób, które spotkały się z przykrym faktem wykluczenia społecznego, często bezpodstawnie. Taki fakt najczęściej dotyka mniejszości narodowe i etniczne, osoby niepełnosprawne, chore na nieuleczalne choroby zakaźne oraz inne podobne. Wśród tych wszystkich osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne oraz wśród zwykłych obywateli zawsze występują ludzie, którzy postanawiają walczyć o akceptację społeczną oraz równość. Samo państwo również w swoich planach zamierza walczyć w tych sprawach ale są to niszowe kampanie wspierające głownie niepełnosprawność zapominając i całej reszcie. Jednak powstają coraz liczniej stowarzyszenia, fundacje oraz towarzystwa, których celem jest stwarzanie równości dostępu do pracy i wszystkich innych aspektów życia społecznego dla grup wykluczonych społecznie. Dzięki takim niezależnym organizacjom integracja w społeczeństwie cały czas się rozwija. Wielu już pomogły takie działania tworząc nowe miejsca pracy oraz informując ludzi kim naprawdę są takie grupy społeczne i dlaczego dzieje się tak,

Chęć normalnego funkcjonowania przewyższa niepełnosprawność

Chęć normalnego funkcjonowania przewyższa niepełnosprawność

Łatwo jest się załamywać nad swoim losem. Wie to praktycznie każdy człowiek, ponieważ każdy czasem ma dość otaczającej go rzeczywistości oraz swojej sytuacji życiowej. Łatwo jest zrezygnować i rezygnować z ewentualnego szczęścia, które czekałoby nas gdybyśmy włożyli w to odrobinę pracy. Często mają tak nawet ludzi młodzi, w pełni sprawni zarówno psychicznie jak i fizycznie. Co ma zatem powiedzieć osoba niepełnosprawna, która albo nigdy nie miała szansy normalnego funkcjonowania (ponieważ urodziła się z jakąś dysfunkcją, deformacją, mutacją, brakiem kończyn) tudzież utraciła ją pod wpływem jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, który pozbawił ją na przykład kończyn albo któregoś ze zmysłów? W takiej sytuacji racjonalne wręcz zdaje się załamać. Życie dla wielu przestaje mieć sens, żadne wykonywane czynności nie cieszą, wszystko jest bez sensu. Jednak okazuje się, że sporo z tych osób, dopiero kiedy dotknie ich niepełnosprawność zdają sobie sprawę z tego, jak wiele można czerpać z życia. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy ktoś wcześniej był zbyt zapracowany,

Czy odpowiednie ustawy zapewniają łatwiejsze życie niepełnosprawnym

Czy odpowiednie ustawy zapewniają łatwiejsze życie niepełnosprawnym

Biorąc pod uwagę, jak wielu mieszkańców Unii Europejskiej, Polski, jest osobami niepełnosprawnymi, każdy kraj powinien zwrócić baczną uwagę na ten problem. Możemy być zdziwieni, ale co siódmy Polak wykazuje stopień niepełnosprawności. Nie widzimy aż tylu niepełnosprawnych wokół nas, ale też prawda jest smutna – wielu z nich nie może opuszczać swoich domów, po prostu nie ma takiej możliwości. Ich mieszkania są ich więzieniami. Tymczasem, gdy popatrzymy na polskie ustawy związane z pomocą niepełnosprawnych, można by pomyśleć, że jesteśmy krajem, w którym otrzymują wszelką niezbędną pomoc. Niepełnosprawni mają swoją zatwierdzoną Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która gwarantuje im takie prawa, jak: pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dostęp do wszystkich dóbr i usług, dostęp do leczenia, opieki, rehabilitacji, do życia w otoczeniu wolnym od barier funkcjonalnych, do korzystania ze środków transportu i tym samym do swobodnego przemieszczania się, dostępu do informacji. Tymczasem, jak to w praktyce wygląda, każdy niepełnosprawny mógłby napisać książkę.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Niewyobrażalnym jest fakt, że z większości usług komunikacji miejskiej, wszelkich budynków użyteczności publicznej oraz wszelkich innych usług nie mogłyby korzystać osoby na przykład jeżdżące na wózku inwalidzkim. Dlatego właśnie we wszystkich projektach uwzględnia się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Aby wyrównać szanse dla wszystkich ludzi w społeczeństwie tworzy się wszelkiego rodzaju wjazdy, podnośniki oraz windy, które mają na celu wspomóc niepełnosprawność części osób. Ponadto często można spotkać na parkingach miejsca zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, które są umiejscowione jak najbliżej wejścia do budynku. Oszacowano, że w naszym kraju jest ponad pięć milionów niepełnosprawnych osób, jest to bardzo duża ilość więc tworzenie takich udogodnień wydaje się być niezbędne i właściwie takie jest. Aktualnie większość a praktycznie wszystkie projekty budynków uwzględniają udogodnienia w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza praktykowane jest to w budynkach użyteczności publicznej oraz urzędach państwowych gdzie jest to odgórnie narzucone przez prawo.

Warsztaty terapeutyczne pozwalają na podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

Warsztaty terapeutyczne pozwalają na podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

Grupą osób niepełnosprawnych, wymagającą największego zaangażowania i opieki są dzieci, młodzież i dorośli wykazujący duże upośledzenie umysłowe. Chorych, o mniejszym stopniu upośledzenia można przystosować do prowadzenia w miarę normalnego życia w społeczeństwie pod nadzorem opiekunów, nauczyć ich wykonywania prostych prac domowych, wpojenia im pewnej samodzielności. Ciężkie stany niedorozwoju umysłowego, pozostawiane były same sobie, bez jakiejkolwiek ingerencji w zwiększenie wysiłku umysłowego, bez żadnej rehabilitacji. Oczywiście, takie podejście do chorych, skutkowało całkowitą degeneracją, otępieniem umysłowym i skróceniem życia. Dziś, do każdej osoby z niepełnosprawnością umysłową podchodzi się indywidualnie, oceniając na jakie zajęcia terapeutyczne pozwala jej stan. Stwierdzono, że tylko wytężona terapia zajęciowa utrzymuje organizm, a przede wszystkim umysł w aktywności, która nie pozwala na pogłębianie stanu chorobowego. Warsztaty terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym, na których niepełnosprawni malują, wyszywają, haftują,