Cookie logo

Ta strona używa plików cookies. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami. Więcej o plikach cookies: Polityka Prywatności (pkt.11).

Porady prawnika

 • LusiekLusiek
  14 grudnia 2010 19:53:33

  Praca na urlopie wychowawczym

  Czy w trakcie urlopu wychowawczego mogę założyć własną działalność gospodarczą lub podjąć dodatkową pracę zarobkową u innego pracodawcy (zlecenie, umowa) i czy muszę o tym informować swojego pracodawcę?
sortuj
 • PrawnikPrawnik
  16 maja 2011 18:07:54
  Przepisy nie zabraniają pracownikom przebywającym na urlopie dorobić sobie np. na podstawie umowy o dzieło czy prowadząc własny biznes – nie ma jednak jednolitych reguł.

  Według zasady wynikającej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym tylko wówczas, gdy nie mają innego tytułu do ubezpieczeń lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Za inny tytuł nie jest uważany ten, z którego nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

  Zatem, osoba przebywająca na zasiłku macierzyńskim, która np.:
  - podejmuje dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  - pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  - podejmuje pracę na podstawie zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego odnośnie umów zlecenia, również zawartej z pracodawcą, u którego nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego,
  - prowadzi pozarolniczą działalność,

  przestanie podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, a obowiązkowe stają się ubezpieczenia z wymienionych wyżej tytułów.

  Urlop macierzyński – w tym czasie zainteresowany może pozostawać aktywny zawodowo jako pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła czy biznesmen.
  Ma prawo zatrudnić się zarówno w macierzystym zakładzie jak i w każdym innym. Z jednym jednak wyjątkiem – nie może zawrzeć dodatkowej umowy
  o pracę z własnym pracodawcą. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, mająca inne tytuły do ubezpieczeń społecznych (np. umowa zlecenie, umowa agencyjna czy indywidualna działalność) jest obejmowana ubezpieczeniami
  z tych innych tytułów, a nie z powodu urlopu (przypominam, że w przypadku urlopu macierzyńskiego składki finansuje wprawdzie budżet, ale wszystkie formalności związane z ich rozliczeniem obarczają pracodawcę). Należy pamiętać, że osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim ma obowiązek poinformowania pracodawcy o posiadaniu przez niego innych tytułów do ubezpieczeń. Osoba dorabiająca podczas urlopu macierzyńskiego u własnego pracodawcy na podstawie umowy o dzieło nie korzysta ze statusu „własnego pracownika”, co oznacza, że od takiej umowy o dzieło pracodawca nie będzie odprowadzać składek ZUS.

  Podkreślić należy, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na zasiłku macierzyńskim jest pracodawca, ale tylko wtedy gdy to on wypłaca zasiłek macierzyński. (pracodawca wypłaca zasiłki, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, jeśli zatrudnia ich mniej wówczas zasiłki wypłaca ZUS).

  Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, płatnikiem składek nie jest pracodawca, ale właśnie ZUS. Wówczas do obowiązków pracodawcy należy jedynie comiesięczne zawiadamianie o przerwie w opłacaniu składek, (na ZUS RSA) spowodowanejzasiłkiem macierzyńskim.

  Urlop wychowawczy – art. 1862 Kp. wprost pozwala na podejmowanie w tym czasie pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, na rzecz pracodawcy czy innych podmiotów. Jest tylko jedno ograniczenie – podjęcie pracy nie może wyłączać możliwości sprawowania przez rodzica osobistej opieki nad dzieckiem. Gdyby pracodawca dowiedział się, że urlopowany trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać go do powrotu do zakładu najpóźniej w ciągu 30 dni, a najwcześniej – 3 dni. Wprawdzie Kp. nie zobowiązuje pracownika do powiadomienia pracodawcy o podjętej pracy, ale pracownik musi to uczynić w świetle art. 36 ust. 2a ustawy o sus. Skutki w opłacaniu zusowskich składek za pracownika dorabiającego podczas urlopu wychowawczego są dla pracodawcy takie same jak te opisane przy urlopie macierzyńskim. Podczas urlopu wychowawczego również obowiązuje zasada uprzywilejowania umów o dzieło zawartych przez urlopowanego z własnym pracodawcą – są one wolne od składek.

  Reasumując: Pracodawca, wypłacający swojemu pracownikowi zasiłek macierzyński, przestaje rozliczać składki z tytułu tego zasiłku po uzyskaniu informacji od tego pracownika, że posiada inny tytuł do ubezpieczeń.

  Ważne jest jednak, że umowa o dzieło zawarta przez osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim z własnym pracodawcą nie rodzi obowiązku ubezpieczeń. Osoba taka nadal ubezpieczona jest z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

  Jeśli pracownica przebywająca na zasiłku macierzyńskim, zawarłaby ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, to umowa ta rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ważne jest, że umowa nie jest jednak traktowana tak, jakby była zawarta z własnym pracodawcą. Co oznacza, że składki powinny być opłacane od przychodu ze zlecenia, na zasadach dotyczących umowy zlecenia. W tym czasie pracodawca oczywiście zaprzestaje rozliczania składek z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

  Te same zasady podlegania ubezpieczeniom dotyczą osób przebywających na urlopie wychowawczym. Oznacza to, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych, podobnie jak pobierające zasiłek macierzyński, podejmując pracę na podstawie umowy o pracę czy zlecenia przestają podlegać ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego, a podlegają ubezpieczeniom odpowiednio jako pracownicy, zleceniobiorcy itd.

  Po uzyskaniu informacji, że pracownik podjął inne zajęcie zarobkowe rodzące obowiązek ubezpieczeń społecznych - pracodawca zaprzestaje przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.

  UWAGA ! Pracownica w czasie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że praca ta nie będzie miała wpływu na sprawowanie przez nią opieki nad dzieckiem.

 • PatiPati
  17 kwietnia 2011 22:07:10
  Czy taka sama zasada obowiązuje w czasie urlopu macierzyńskiego? Tzn czy mogę podjąć dodatkową działalność zarobkową (np. zlecenia albo własna firma). Czy zmienia to w jakikolwiek sposób kwestie składek ZUS (ZUS płatny przez pracodawcę)?
 • PrawnikPrawnik
  13 stycznia 2011 12:28:58
  Rodzic może podjąć pracę u dowolnego pracodawcy (w niepełnym wymiarze). Warunek jest jeden - podjęte czynności nie mogą mu utrudniać sprawowania opieki nad dzieckiem.

 • loguj się na mojabobostrona

Nasze strony na ...

Partnerzy ...

Partner mojaBOBOstrona.pl
Bezpieczeństwo Certyfikaty

Dbamy o Twoją prywatność. W trosce o ochronę danych osobowych naszych użytkowników korzystamy z wysokiej klasy zabezpieczeń. Posiadamy certyfikat SSL gwarantujący bezpieczeństwo i poufność przesyłanych informacji. Baza danych osobowych prowadzona przez serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.