Omdlenie co to takiego

Omdlenie co to takiego ?

Uncategorized

Omdlenie co to takiego ?

Omdlenie pojawia się na skutek przejściowego upośledzenia perfuzji móz­gowej, a manifestuje się jako utrata przytomności i napięcia mięśniowego. Objawy ustępują samorzutnie. W okresie poprzedzającym omdlenie lub sta­nie bliskim omdleniu – nie ma faktycznej utraty przytomności, lecz wyniki badań klinicznych, etiologia i przebieg są takie same. Obydwa stany: omdle­nie i stan przedomdleniowy są powszechne, a zakres przyczyn sięga od chorób łagodnych, samoistnie ustępujących stanów letalnych.

Wywiad z pacjentem

Należy zebrać dokładny wywiad (od pacjenta, rodziny, lekarzy, świadków), pozwalający ocenić, czy omdlenie rzeczywiście wystąpiło (pacjenci, którzy twierdzą, że byli nieprzytomni przez sekundę lub dwie, najprawdopodobniej nie stracili przytomności). Trzeba też ocenić objawy, prodromalne, okres trwania i objawy nieświadomości oraz przebieg po omdleniu. W szczegól­ności należy zdobyć informacje o wydarzeniach poprzedzających chorobę (sytuacje stresowe lub psychicznie bolesne, zmiany pozycji całego ciała lub głowy, kaszel, oddawanie moczu, ruch) oraz objawach zwiastujących (ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, duszność, nudności, lęki, niepokój, mroczki w polu widzenia, zawroty głowy). W większości przypadków omdleń pacjenci znajdujący się w pozycji stojącej upadają na podłogę. Mogą występować też drgawki miokloniczne, często powodujące postawie­nie mylnej diagnozy ataku padaczki. Najczęściej, gdy pacjent leży na ple­cach lub na brzuchu, przytomność szybko powraca (w ciągu kilku sekund lub minut). Chorzy mogą pozostawać oszołomieni przez kilka minut, ale wkrótce powinno nastąpić całkowite przywrócenie przytomności.

Pomocne mogą się również okazać informacje dotyczące przeszłości chorobowej pacjenta (podobne epizody w przeszłości, stwierdzona choroba serca, nadciśnienie tętnicze, choroby neurologiczne, cukrzyca), leków (sto­sowanych zgodnie z zaleceniem lekarza, kupowanych bez recepty lub za­bronionych), a także wywiad ginekologiczno-położniczy oraz wywiad w kierunku nieprawidłowości występujących w poszczególnych układach.

Należy również ustalić, czy w trakcie omdlenia nie doszło do urazu; uszkodzenia mogą wystąpić w trakcie utraty przytomności lub po jej odzy­skaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *